ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

 

Драга Шопова, ОДЗ №18 Детски свят, София

Рецензент: доц. д-р Марияна Стефанова

 

 

ИНСТРУМЕНТАЛНИ ПАРАМЕТРИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПОДКРЕПЯЩАТА СРЕДА ЗА УЧЕНЕ НА ПЪРВОКЛАСНИКА

 

Таня Колева, 143 ОУ Георги Бенковски, София

Рецензент: доц. д-р Марияна Стефанова

 

 

ОПТИМИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕВОДЕН ТЕКСТ

 

Цветелина Георгиева, 14 СОУ "Проф. д-р Асен Златаров", София

Рецензент: доц. д-р Росица Пенкова

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪВЕЖДАНЕ И АПРОБАЦИЯ НА ИНОВАЦИОНЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ

Върху примера на обучението в СИП литература, 6. клас

 

Марина Великова, 125 СОУ Проф. Боян Пенев, София

Рецензент: доц. д-р Марияна Стефанова

 

 

РАЗВИВАНЕ НА ТВОРЧЕСКАТА ПОЗНАВАТЕЛНА САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ПРИ РАБОТА С КЛАСИЧЕСКИ ФИЛОСОФСКИ ТЕКСТ

 

 Донка Иванова, ФЕГ Антоан дьо Сент Екзюпери, Пловдив

Рецензент: доц. д-р Захари Захариев

 

ИНТЕГРИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО "ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО" В 4. КЛАС - СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

 

 Петя Дунчева, ОУ "Д-р Иван Селимински", Сливен

Рецензент: доц. д-р Николина Георгиева